"PB Finanses", SIA, pilna servisa finanšu kompānija

"PB Finanses", SIA, pilna servisa finanšu kompānija

Katrīnas 3, Ventspils, LV-3601 www.pbfinanses.lv
www.pbfinanses.lv

Ikdienas grāmatvedība

Kods : LT-11087
Noliktavā Pajautāt
Īsais apraksts
Cena sākot no 50 LVL Pakalpojumu apmaksa tiek aprēķināta,ņemot vērā vidējo operāciju skaitu mēnesī un ir atkarīga no uzņēmuma darbības virzieniem un specifikas, dokumentu skaita atskaites periodā, darbinieku skaita un pamatlīdzekļu daudzuma
Apraksts
 
Datorizēta grāmatvedības uzskaite, atbilstoši LR likumdošanas prasībām
Bankas dokumentu apstrāde, maksājumu veikšanaklienta vārdā
Pārstāvēšana VID un citās iestādēs
Grāmatvedības metodikas izstrādāšanu
Finanšu vadības un nodokļu grāmatvedības veikšana
Dokumentu apstrāde un iegrāmatošana
Naudas plūsmas plānošana
Individuāli sagatavotas atskaites uzņēmuma vadībai
Pamatlīdzekļu inventarizācijas uzskaite
Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana
Gada pārskata sagatavošana un nodošana laikā
Algas aprēķini un izmaksas
Nodokļu un citu pārskatu sagatavošana valsts iestādēm
Padomi un konsultācijas nodokļu un grāmatvedības jautājumos